Przejdź do treści
view counter

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Spełniamy obowiązek informacyjny (RODO)

25 maja br. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Spełniając obowiązek informacyjny chcemy wyjaśnić Ci, jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane oraz jakie przysługują Ci w związku z tym prawa. Dysponujemy Twoimi danymi dlatego, że wyraziłeś na to zgodę. Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) nie spowoduje zasadniczych zmian w przetwarzaniu Twoich danych. Po otrzymaniu i odczytaniu tej wiadomości nie musisz przekazywać nam żadnych dodatkowych informacji.Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości od Kina Praha, możesz w każdej chwili anulować subskrypcję powiadomień.Dziękujemy, że jesteś z nami.

Pozdrawiamy,

Zespół KINA PRAHA

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy i wyjaśniamy, co następuje:

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Meteora Films sp. z o.o. (operator kina Praha) z siedzibą w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 525-253-14-84, REGON: 146128824

Jak mogę skontaktować się z administratorem danych osobowych (ADO), aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu tych danych?

W sprawie danych osobowych – sposobu ich ochrony, przetwarzania oraz realizacji swoich praw prosimy o kontakt w następujący sposób:

Wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: praha [at] kinopraha [dot] pl
Wysłanie wiadomości pisemnej na adres korespondencyjny:
Administrator Danych Osobowych, KINO PRAHA, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Jak mam cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę udzieloną Meteora Films sp.z.o.o. (operator Kina Praha) w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe (potrzebne adresy - patrz punkt wyżej: Jak mogę skontaktować się z administratorem moich danych osobowych (ADO).

Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez Meteora Films sp. z o.o. jest legalne.

Skąd macie moje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas:

zapisu do Newslettera (gazetki elektronicznej) Kina Praha, w czasie przystąpienia do programu lojalnościowego Kina Praha pt. „Karta Praha” i pisemnego wypełnienia Formularza przystąpienia do Programu, przekazania danych osobowych (lub danych firmy) potrzebnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu za zakup usługi realizowanej przez Meteora Films sp. z o.o. lub / oraz za zakup towaru sprzedawanego przez Meteora Films sp. z .o.o. Takim towarem jest np. bilet do kina Praha, płyta DVD, książka lub produkt z baru kinowego.
Dysponujemy Twoimi danymi dlatego, że wyraziłeś na to zgodę.

Zbieramy Twoje dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzamy je zgodnie z prawem i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Jakie moje dane są przetwarzane?

Przetwarzamy następujące rodzaje Twoich danych:

w przypadku subskrypcji Newslettera (elektronicznej gazetki) Kina Praha (wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej) jest to Twój adres e-mail (adres poczty elektronicznej);
w przypadku przystąpienia do programu lojalnościowego Kina Praha pt. „Karta Praha” są to następujące dane:
imię i nazwisko, adres e-mail (adres poczty elektronicznej), numer telefonu.
w przypadku chęci otrzymania faktury lub faktury do paragonu za zakupione usługi i towary są to:
nazwa podatnika lub jego imię i nazwisko, adres zamieszkania podatnika lub adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej tzw. NIP.
Podane przez Ciebie ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania świadczenia oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

W ramach usługi Newslettera (gazetki elektronicznej) Kina Praha, adresy e-mail są przechowywane u operatora usługi i wykorzystywane są do przekazywania drogą elektroniczną aktualnego repertuaru oraz opisu wydarzeń organizowanych przez Kino Praha i partnerów Kina (dotyczy Programu Lojalnościowego Kina pt. „Karta Praha”).

Do czego będziecie używać moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe – zgodnie z intencją ich przekazania - będziemy wykorzystywać w następującym celu:

wysłania Newslettera (gazetki elektronicznej) Kina Praha (w formie wiadomości e-mail) na Twój adres poczty elektronicznej – dotyczy to subskrybentów Newslettera Kina Praha oraz osób, które zakupiły „Kartę Praha” i podały swój adres poczty elektronicznej w czasie wypełniania formularza przystąpienia do Programu Lojalnościowego. Tą drogą przekażemy Ci nasz aktualny repertuar kinowy oraz informację o najważniejszych organizowanych przez nas i naszych partnerów wydarzeniach filmowych i kulturalnych.
umożliwienia przystąpienia do Programu Lojalnościowego Kina Praha oraz zakup „Karty Praha”. Każda „Karta Praha” (Program Lojalnościowy kina Praha) zawiera swój unikatowy numer – dzięki czemu nie musimy wypisywać na niej Twoich danych. Jeśli jednak zgubisz swoją kartę, będziemy wstanie udostępnić Ci jej duplikat dzięki identyfikacji numeru karty, który jest zamieszczony obok Twoich danych osobowych w formularzu Karty Praha;
W celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Meteora Films sp. z o.o. (operator kina Praha) jakim jest wystawienie faktury za zakup usług lub towarów realizowanych i sprzedawanych przez Meteora Films sp. z o.o.

Czy mam obowiązek podawania moich danych osobowych?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówionych lub zakupionych świadczeń. W przypadku niepodania określonych danych np. niepodania adresu e-mail (poczty elektronicznej) w czasie subskrypcji Newslettera Kina Praha (gazetki elektronicznej) Newsletter ten nie będzie mógł zostać do Ciebie wysłany. 

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak długo przechowujecie moje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług elektronicznych związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Komu udostępniacie moje dane osobowe?

Meteora Films sp. z o.o. (operator kina Praha) nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym instytucjom lub osobom, chyba że dzieje się to za Twoją wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Twoje dane możemy przekazać jedynie naszym pracownikom (np. w celu wystawienia faktury, rejestracji „Karty Praha”); są oni zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będą ich dalej przekazywać bez uzyskania Twojej zgody lub gdy nie będzie to wynikało z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies. Więcej na ten temat – patrz punkt niżej: „Odwiedzam stronę internetową kina Praha: www.kinopraha.pl – jak wygląda wasza polityka dotycząca plików cookies?”

Odwiedzam stronę internetową kina Praha: www.kinopraha.pl – jak wygląda wasza polityka dotycząca plików cookies?

Strona www.kinopraha.pl używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz niezbędnych do funkcjonowania witryny.

Pliki cookies na stronie internetowej www.kinopraha.pl  wykorzystywane są w następujących celach:

Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania;
Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookies znajdziesz na stronie internetowej:

http://www.kinopraha.pl/polityka-prywatnosci

Jakie mam uprawnienia wobec Meteora Films sp. z o.o. (operator kina Praha) w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzyskania kopii danych, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, udzielnie takiej zgody jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak długo będę czekać na odpowiedź od Administratora Danych Osobowych (ADO)?

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie (jednego) miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Powyższa opata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;
zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku, Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.
W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

DODATKOWE INFORMACJE – w zakresie rekrutacji, wykonywania umów i zbierania danych w innych przypadkach.

REKRUTACJA

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator Danych Osobowych (ADO) oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub liście motywacyjnym)  jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. 

REKRUTACJA - dane osobowe są przetwarzane:

w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów.

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w momencie zawierania umowy.

Zbieranie danych w innych przypadkach.

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator Danych Osobowych (ADO) zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych oraz kulturalnych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator Danych Osobowych (ADO) zapewnia ich odpowiednią ochronę.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom oraz placówkom pocztowym.

Administrator Danych Osobowych (ADO) zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Dniem wejścia w życie aktualnej Polityki jest dzień 24 maja 2018 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres praha [at] kinopraha [dot] pl

PRZYJDŹ I ZOBACZ. POLUB NAS. ZAKOCHAJ SIĘ W KINIE.